Har man et tagpaptag med hældning og synes man, at taget er blevet grimt med disse grønne eller hvide belægninger/alger, kan man behandle taget. Der findes flere midler men bla. Rodalon er et middel, som er meget effektivt. Midlet påføres en dag med tørt vejr, og så lader man vejret fjerne resten.

Ligger taget i et område hvor der er gode vækstbetingelser for begroninger på taget, kan der over en årrække opstå så store begroninger, at de risikerer at forringe tagets holdbarhed. Det kan derfor anbefales, at foretage en løbende vurdering af begroningens omfang. Dette gøres enklest i forbindelse med den årlige besigtigelse af taget.

Har man ikke selv mod på at sprøjte taget, kommer vi gerne med vores specielværktøj og foretager sprøjtningen. Begroningen vil herefter visne, og vejr og vind fjerner med tiden resten.

Bemærk at hvis der er garanti på taget, er det kun visse produkter der må benyttes.