Bygningsreglementet stiller krav om efterisolering ved ombygning og andre forandringer. For tagkonstruktioner betyder dette, at de skal efterisoleres når tagdækningen udskiftes eller der etableres ny tagdækning.

Udover at det er et lovkrav, er der flere gode grunde til at efterisolering gamle flade tage. Dels mindskes CO2 udslippet og der er gode besparelser at henter på varmeforbruget.

Den bedste metode til efterisolering af flade tage med tagpap eller tagfolie er udvendig isolering. Denne kan kileskæres så den lovpligtige og effektive fald på 1:40 opnås, hvilke giver lang levetid for den nye tagdækning. Udvendig merisolering med ny tagpapdækning kan anvendes på både kolde og varme tage.

På kolde tage er det vigtigt at overholde de fugttekniske regler – der skal lægges mindst lige så meget isolering ovenpå som der er inde i taget. De kolde tage skal desuden undersøges for råd svamp og skimmelsvamp inden der udføres udvendig merisolering. Hvis der viser sig at være skimmelsvamp i tage kan dette dog i kolde tag fjernes indefra når den udvendige merisolering er gennemført. På varme tage vil erhver udvindig isolering forbedre fugtforholdene og kan udføres i den ønskede tykkelse.

De varme tage undersøges for våd isolering inde der merisoleres. Så undgår man fugtindtrængning fra den gamle isolering når den nye tagdækning fastgøres mekanisk gennem den gamle tagdækning.

Energioptimering – HolbækRingstedRoskilde,  Hillerød, Asnæs og resten af Sjælland

Efterisolering i Tølløse
Efterisolering af tag