Der kan være rigtig mange fordele ved en tagbelægning med levende planter. Det grønne tag optager ca. 40 % af den nedbør, der falder på taget. Det vil sige at vegetationen holder på regnvandet så kloakken ikke belastes af store mængder vand.

Planterne er desuden med til at beskytte tagmaterialerne imod vejret og UV stråler.
Grønne tage vejer langt mindre i dag end i gamle dag, men man skal dog sikker sig at husets vægge og tagkonstruktion kan bære de ekstra kg, som jord og planter vejer.
For at hindre nedskridning af jorden bør taghældningen højst være 27 grader.

Fælles for alle typer grønne tage er at de på lige fod med anden beplantning er med til at nedbringe partikelforureningen i luften, optager ca. 40 % af vandet fra tagfladen og dermed mindsker faren for oversvømmede kloakker og ikke mindst kan de gøre et gråt bymiljø smukkere at bo i.
Kontakt os gerne for nærmere information hvis du ønsker et grønt tag.

Sedum tag