Tagfladen bør mindst 2 gange årligt besigtiges, og i forbindelse med besigtigelsen skal udføres følgende driftsforanstaltninger:

 • Tagbrønde og bladfang renses
 • Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.
 • De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes og opfejningen fjernes.
 • Problemer på tagfladen registreres.
 • Elastiske fuger eftergås og udskiftes om nødvendigt

 

Ovenlyskupler bør vaskes med almindeligt sæbevand 1 gang årligt, for at bevare lysgennemgangen.

Hvis der har været andre håndværkere på taget, undersøges om de har beskadiget tagdækningen eller efterladt skarpe genstande, som i givet fald fjernes.

Hvis der er træer tæt på bygningen, kan det være nødvendigt, at rense tagbrønde mere end 2 gange årligt.        

Sne bør normalt ikke fjernes fra tagfladen, da taget er dimensioneret til at klare snebelastningen. Hvis sneen af andre årsager ønskes fjernet bør det ske med en kost for at undgå at beskadige tagdækningen.

Tagdækningen er i princippet vedligeholdelsesfri, men der er alligevel en række detaljer, som bør vedligeholdes med forebyggende reparationer:

 • Elastiske fuger omkring fugeskinner mv. bør eftergås og om nødvendigt
  udskiftes hvert 5. år.
 •  Flangeinddækninger ved hætter, tagnedløb og lignende bør efter gås med
  fugemasse hvert 5. år.
 •  Potentielle skademuligheder, der observeres under de årlige besigtigelser,
  udbedres.
 • Ovenlys eftergås for beskadigelser 1 gang årligt og eventuelle skader udbedres.